Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

DangerousHope
20:37
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
DangerousHope
20:36
Chyba nigdy nie jest za późno i na nic nie jest za późno, kiedy w grę wchodzi człowiek. Nawet tego, który odszedł, można dogonić.
— Krystyna Siesicka – "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
DangerousHope
20:35
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
DangerousHope
20:18
1898 e09b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
DangerousHope
20:18
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 18 2018

DangerousHope
19:26
Chcę ciepłych promieni słońca na skórze, rześkiego wiatru, letniej sukienki. Chcę statku zabierającego poza horyzont i samolotu wznoszącego się nad chmurami...
Reposted fromlostuniverse lostuniverse

February 17 2018

DangerousHope
19:56
DangerousHope
19:46
7375 718e 390
Reposted fromkrainakredek krainakredek
DangerousHope
19:40
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
DangerousHope
19:04
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.

February 13 2018

23:37
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viayveee yveee
DangerousHope
23:37
Bo każda kolejna rozmowa jest powodem, żeby się w Tobie zakochać.
— app, facebook.com
Reposted fromhallon hallon viayveee yveee
DangerousHope
23:35
Mama mi kiedyś powiedziała, że każdy człowiek pojawia się w naszym życiu z jakiegoś powodu. Niektórzy są naszym błędem, aby nas ustrzec przed pomyłkami w przyszłości. Inni bywają dla nas zbyt dobrzy, abyśmy nauczyli się doceniać ludzi. Jedni spotkani niby zupełnie przypadkowo, okazują się nie być przypadkiem w naszym życiu i odmieniają je na zawsze. Pozostali bywają tylko na chwilę, aby pozostać w naszych wspomnieniach.

Świat jest mądry i nie działa bezsensownie, dlatego jeśli rozczaruje Cię kiedyś jakaś relacja to spójrz na nią od strony tego, co Ci dała i czego nauczyła, a nie tego jak bardzo Cię zawiodła.
— Dziewczyna z agencji / http://dziewczynazagencji.pl/znajomosci-ludzie-wyrastamy/
Reposted fromintotheblack intotheblack viayveee yveee
23:34
9168 01fe 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaflesz flesz
DangerousHope
23:33
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
DangerousHope
23:32
5414 d926 390
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viaOnly2you Only2you
DangerousHope
23:32
Czasami musimy się zgubić, żeby znaleźć siebie nawzajem. I czasem znajdujemy się nawzajem, żeby znowu zgubić się ponownie. 
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
DangerousHope
23:31

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"

February 08 2018

DangerousHope
14:55

February 06 2018

DangerousHope
15:12
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viathesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl